Renoveringsdagen 2019

25 Sep 2019 17:0553

Den sjätte Renoveringsdagen fokuserar på genomförda renoveringsprojekt. 2019 samordnar Nationellt Renoveringscentrum konferensen med EU-projektet Cityfied som i Sverige drivs av IVL Svenska miljöinstitutet, LKF, Kraftringen och Lunds kommun.

Inledning

Peter Fransson, Avdelningschef Boverket
Anita Aspegren, Avdelningschef Energieffektivisering, Energimyndigheten
Malin Sjögren, Stadsarkitekt, Lunds kommun

Cityfied, presentation av EU-projektet om renovering av Linero
PEIRE, presentation från forskningsprojketet som följt renoveringen av Linero
Effektproblematiken, Björn Gustafsson, Programansvarig Stadsutveckling, Göteborg Energi

Bostadsbolagen presenterar renoveringsprojekt
Olof Andersson, VD Trianon
Hans Bagge, LTH, FTX installations i Kvinneby

Panel med fastighetsägare

Read more