Fokus Cityfied

25 Sep 2019 17:05121

Denna dag fokuserar vi på Linero och projektet Cityfied. Ett av de främsta syftena med Cityfied är att visa potentialen med att renovera äldre flerfamiljsbostäder så att de når samma energistandard som kraven för nya bostäder, i relation till andra lösningar. Inom projektet har flera frågor som energieffektivitet, ekonomi vid ombyggnad, dialog med hyresgäster inför ombyggnadsavtal hanterats. Detta och mycket mer kommer Cityfied-dagen att handla om.

Inledning

Bakgrund: Varför blir ett EU-projekt som detta till, varför hamnade Cityfied på Linero och vad ska det leda till på nationell och europeisk nivå?

Så valdes renoveringsstrategin.

Så gjorde vi! Från översiktsplan till mätning av resultat.

Och resultatet?

Lärdomar och slutsatser

Hyresgästers förståelse och beteende påverkar energianvändningen. Resultat från PEIRE-projektet.

Panelsamtal om energieffektivisering ur olika aktörers perspektiv. Hur får vi detta att hända i stor skala?

Read more